Tekniska förutsättningar

Tekniska förutsättningar

För Region Uppsala datorer installerar IT-samordnare den VPN-klient som behövs för att kunna använda VPN.
Användaren måste ha behörighet att använda VPN.
Viktigt är att skapa ett ärende i Easit som innehåller dator- och användarnamn samt kst för den som skall utnyttja tjänsten.

Externa användare som utnyttjar VPN måste uppdatera till den version som systemet anger vid först inloggning.
Dator måste vara säkerhetspatchad och ha ett fungerande och uppdaterat virusskydd. En extern användaren måste ha behörighet att använda VPN.

VPN access är förenat med en kostnad.

För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC-leverantörs support eller din lokala it-support. MSI it-support ger telefonrådgivning under kontorstid kring de tekniska förutsättningarna.